Ev Dekorasyonu

İletişim

VPV MEDIA

Reklam, şikayet ve içerik ile alakalı konular için ;

vpvsistem@gmail.com

Adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı: Sitemizde yer alan içerik veya fotoğraf ya da benzer materyallerin telif hakkı ile korunduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Belirtmiş olduğunuz materyal 3 gün içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. Türkiye’de uyar kaldır kanunu geçerlidir ve sitemiz bu kanuna göre hareket etmektedir. Kanun hakkında bilgi almak için alt kısmı inceleyebilirsiniz.

Telif Hakları Hakkında Önemli Bilgilendirme

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4 – (Ek: 21/2/2001 – 4630/37 md.)
(Değişik üçüncü fıkra: 3/3/2004-5101/25 md.

Uyar – Kaldır Nedir?
Uyar – Kaldır sistemi; telif hakkı ile korunan bir içeriğin, herhangi bir internet sitesinde hak sahiplerinden izinsiz olarak yer aldığının tespit edilmesi halinde, eserin hak sahipleri veya yetkili temsilcilerinin, site yetkililerine uyarı göndermek suretiyle haksız içeriğin siteden kaldırılmasını yasal olarak talep etme sürecidir.

“Dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4